H2O-Stiftelsen

Hjälp oss rädda liv i samarbete med Svenska Simförbundet

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn. Att kunna simma är en baskunskap i säkerhet som varje barn i Sverige har rätt att få möjlighet att lära sig. Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Enligt den ska eleverna i slutet av femte skolåret kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten.

Samtidigt säger 1 av 6 av Sveriges föräldrar med barn mellan 4 och 17 år att deras barn inte kan simma i en undersökning utförd av Trygg-Hansa. Undersökningen visar att siffran är högst i Stockholm, där 19 procent av föräldrarna uppger att deras barn inte kan simma. Enligt Svenska Livräddningssällskapet är simkunskapen hos barn med utlandsfödda föräldrar sämre än hos barn med svensk bakgrund. Och när det gäller drunkningsolyckor bland alla barn, är de med utomeuropeiskt ursprung överrepresenterade.

Mot denna bakgrund har Simklubben H2O startat en egen stiftelse ”Simklubben H2Os Insamlingsstiftelse”, i vardagstal ”H2O-stiftelsen”, vars ändamål är att stödja sådan verksamhet, som bidrar till att utveckla simkunnigheten hos, framförallt, barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Den bidrar även till snabbare integration av dessa barn i svenska samhället. En mycket viktig effekt!

Tillsammans med Svenska Simförbundet har ”Simkunnighetsprojekt H2O” lanserats och intresset är stort bland skolor i Stockholmsområdet. Bara i Tensta står 12 skolor på kö för att få delta. För mindre än 100 000 kronor får nu 100 barn varje termin lära sig simma. Med mer pengar kan vi öka simkunnigheten hos ännu fler barn. Varje bidrag är välkommet!

Du kan stödja oss i vårt arbete – bli givare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Simklubben H2Os Insamlingsstiftelse
c/o Stellan Lindqvist
Karlavägen 22,
114 31 Stockholm
Tel: 070-5545573, vardagar kl 9-17

Hjälp oss sprida vårt budskap

Vill du hjälpa oss att sprida vårt budskap? Lägg upp vår logga nedan på er webbsida eller Facebooksida och länka tillbaka oss.