Detta har vi gjort

Succén fortsätter nu med barn från Ukraina 

354 barn fick simundervisning år 2023

Totalt drygt 4500 barn på 14 år 

 

Simövningar för årskurs 3  – kostnadsfri – nu 190 elever

I Järfälla Simsällskap, som ordnar och genomför dessa simskolor i samarbete med kommunen. Under våren 2018 var det 5 grupper. Antalet elever något färre jämfört med föregående år. Kurserna är uppdelade i lektioner om 40 min per gång. Simkunnigheten testas sedan igen, med Järfälla Kommuns mål för årskurs 3, d.v.s. 50 m bröst samt 25 m rygg. I H2O’s projekt i Järfälla är eleverna 9-15 år. Femåringar anses dock ha bäst chans att lära sig vattenvana, men har i stället svårare med koordinationen, avseende simtekniken.
Det visar sig också att de utlandsfödda barnen lättare får kontakt med sina jämnåriga svenska kamrater. Denna effekt är mycket viktig för deras fortsatta integrering i vårt gemensamma samhälle. De problem med kulturskillnader som förekommer på andra håll, t ex klädsel vid simningen eller blandning av pojkar och flickor i grupperna, har här visat sig överdrivna. 

Övre bildraden elever hos Järfälla

Klicka på stapeldiagrammet nedan för att se resultatet.

Undre bildraden elever hos Spårvägen

Simundervisning för förskola – kostnadsfri – nu 310 elever   

Spårvägen Simförening kan nu sedan 2010 erbjuda kostnadsfri simundervisning för femåringar i Tensta. Detta underlättar för elever att nå läroplanen senare i skolan, att kunna simma redan i årskurs 3. Kursen består av 15 tillfällen à 30 min. Målet är att efter kursen kunna känna trygghet i vattnet, och vara en god bit på väg att bli simkunniga. Efter flera års erfarenhet av simundervisning, vet ”Spårvägen” att det är viktigt att börja tidigt, för att nå bästa resultat. Här nedan redovisas den undervisning som erbjudits nämnda förskolor under hösten 2017 då 9o elever undervisades. Många fler står i kö!

Grupp 1 har lektion fredagar 08.15- 08.45
Grupp 2 har lektion fredagar 08.48-09.15
Grupp 3 har lektion fredagar 09.15-09.45
Grupp 4 har lektion fredagar 09.45-10.15
Grupp 5 har lektion fredagar 10.30-11.00
Grupp 6 har lektion fredagar 11.00-11.30

 

 

 

Kontakta oss

Simklubben H2Os Insamlingsstiftelse
c/o Stellan Lindqvist
Karlavägen 22,
114 31 Stockholm
Tel: 070-5545573, vardagar kl 9-17

Hjälp oss sprida vårt budskap

Vill du hjälpa oss att sprida vårt budskap? Lägg upp vår logga nedan på er webbsida eller Facebooksida och länka tillbaka oss.