Om simkunnighet

Enligt skolverket uppnår 8,3 procent av eleverna i årskurs 5 inte målen för simkunnighet

Att kunna simma är en baskunskap i säkerhet som varje barn i Sverige har rätt att få möjlighet att lära sig. Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Enligt den ska eleverna i slutet av femte skolåret kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Skolverket har under 2010 följt upp simkunnigheten i årskurs 5 enligt kursplanen i idrott och hälsa.

Resultatet av denna uppföljning avseende simkunskaper hos elever i årskurs 5 visar att 7 800 elever inte uppnår målen enligt kursplanen i idrott och hälsa. Det motsvarar 8,3 procent av eleverna.

Svenska Simförbundets definition på att kunna simma är det s. k. Vattenprovet: 200 m varav 50 m är på rygg.
Läs mer om simkunnighet på Skolverket.se

 

Färre kan simma

Simkunnigheten i Sverige har minskat. Färre barn lär sig simma. Efter att ha haft en simkunnighet på nära 90% i början av 80-talet är vi idag på vissa platser i landet nere på 55% simkunnighet.

 

 

 

Kontakta oss

Simklubben H2Os Insamlingsstiftelse
c/o Stellan Lindqvist
Karlavägen 22,
114 31 Stockholm
Tel: 070-5545573, vardagar kl 9-17

Hjälp oss sprida vårt budskap

Vill du hjälpa oss att sprida vårt budskap? Lägg upp vår logga nedan på er webbsida eller Facebooksida och länka tillbaka oss.